Õppetöö

Loovtöö

Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend

Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö juhend 2022_2023.pdf