Õppetöö

Loovtöö

Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend

Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

VPK-Loovtöö-juhend-2020-1.pdf