Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesindus on aktiivne koolielu kujundaja ning veab koolis eest projekte ning uuendusi.

Koolis tegeleb õpilasesindus koolis ürituste korraldamisega, millele suurt tähelepanu pööratakse. Koolielu rikastamises pole midagi halba ning kindlasti on see üks osa õpilasesinduse tööst, kuid peamiseks eesmärgiks peab jääma õpilaste hääle esindamine ja tegutsemine nende heaks. Õpilaste hääle esindamise üks aspekt on õpilaste probleemide lahendamine.

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad esmaspäeviti kell 10:55.

President- Karmen Sikk 8.a klass.

Asepresident- Grete Loorberg 7.a klass.

Meie koolis kuuluvad õpilasesindusse 5.-9. klasside õpilased. Igast klassist osaleb koosolekutel üks kuni kaks klassi esindajat.

 

Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt. Õpilasesindus on aktiivne koolielu kujundaja ning veab koolis eest projekte ning uuendusi.

Koolis tegeleb õpilasesindus koolis ürituste korraldamisega, millele suurt tähelepanu pööratakse. Koolielu rikastamises pole midagi halba ning kindlasti on see üks osa õpilasesinduse tööst, kuid peamiseks eesmärgiks peab jääma õpilaste hääle esindamine ja tegutsemine nende heaks. Õpilaste hääle esindamise üks aspekt on õpilaste probleemide lahendamine.

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad esmaspäeviti kell 10:55.

President- Karmen Sikk 8.a klass.

Asepresident- Grete Loorberg 7.a klass.

Meie koolis kuuluvad õpilasesindusse 5.-9. klasside õpilased. Igast klassist osaleb koosolekutel üks kuni kaks klassi esindajat.