Meie koolist

Hoolekogu

Viljandi Paalalinna Kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastal.


Hoolekogu koosoleku protokoll 7.11.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll 07.11.22.pdf

Hoolekogu esimees: 

Mart Parik  martparik@hot.ee 

  

Õppenõukogu esindaja : 

Jana Söödor  jana.soodor@paalalinna.ee 

  

Viljandi Linnavolikogu esindaja: 

Mikk Mihkel Vaabel vaabelm@gmail.com 

 

Viljandi Paalalinna Kooli õpilasesinduse esindaja:  

Katli Adalov   katli1adalov@gmail.com

  

Lastevanemate esindajad: 

Airi Kukk 

Marge Marjak  marjakmarge@gmail.com 

  

Vilistlaste esindaja: 

Juhan-Mart Salumäe  juhan.salumae@gmail.com

Hoolekogu koosoleku protokoll 7.11.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll 07.11.22.pdf

Hoolekogu esimees: 

Mart Parik  martparik@hot.ee 

  

Õppenõukogu esindaja : 

Jana Söödor  jana.soodor@paalalinna.ee 

  

Viljandi Linnavolikogu esindaja: 


Mikk Mihkel Vaabel vaabelm@gmail.com 

 

Viljandi Paalalinna Kooli õpilasesinduse esindaja:  

Katli Adalov   katli1adalov@gmail.com

  

Lastevanemate esindajad: 

Airi Kukk 

Marge Marjak  marjakmarge@gmail.com 

  

Vilistlaste esindaja: 

Juhan-Mart Salumäe  juhan.salumae@gmail.com