Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Minu laps läheb kooli (1).pdf

·         Heaks edasijõudmiseks koolis on vajalik, et laps:

·         Tunneb kõiki trükitähti

·         Oskab veerides lugeda

·         Oskab nimetada häälikute järjekorda sõnas

·         Oskab jutustada pildi või pildiseeria järgi, oma lemmiktegevus(t)est, sündmu(t)est, elamustest

·         Räägib selgelt, oskab väljendada oma mõtteid täislause(te)ga

·         Tunneb ja loendab numbreid kümne piires

·         Oskab kirjutada trükitähti ja numbreid

·         Oskab orienteeruda ruumis; teab, mis on vasak, parem, keskel, üleval, all, nurgas

·         Oskab õige hoiakuga pliiatsit käes hoida

·         Oskab kääridega lõigata

·         Teab aastaaegu ja nende järjekorda

·         Teab oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi, vanemate nimesid ja töökohta

·         Heaks toimetulekuks kollektiivis on vajalik, et laps:

·         Oskab kaaslastega sõbralikult suhelda

·         On viisakas ja abivalmis

·         Arvestab teistega ja käitub vastavalt klassi ühiselu reeglitele

·         Teeb kaaslastega koostööd

·         Oskab kuulata õpetaja või kaaslase juttu

·         Suudab keskenduda ülesande täitmisele

·         Julgeb esineda, ennast suuliselt väljendada

·         Suudab valitseda oma emotsioone

·         Suudab keskenduda lühiajaliselt muusika kuulamisele

·         Oskab laulda lihtsaid lastelaule

·         Hoiab korras oma töökoha ja lähiümbruse

·         Oskab riietuda iseseisvalt, hoiab oma riietusesemeid ja tunneb ära need teiste hulgast

 

 

Kuidas saan oma last arendada?

·         Veedan oma lapsega võimalikult palju aega koos. Me mängime, jalutame, vaatame telesaateid, loen muinasjutte

·         Me vestleme, arutleme, jutustame nähtust, kuuldust, loetust

·         Kuulan oma last, tema muljeid ja arusaamasid

·         Vastan väsimatult oma lapse küsimustele

·         Ma väärtustan raamatut

·         Ma loen ette unejutte, muinasjutte

·         Otsin igapäevaelust tavapäraseid võimalusi lugema ja arvutama õppimiseks (pood, tänav, autod..)

·         Harjutame koos lugemist, aga ma tean, et laps suudab korraga kaasa teha 6-7 minutit

·         Ma õpetan oma lapse lugu pidama tööst, puhtusest, kindlatest nõudmisest

·         Olen ise eeskujuks

·         Ma ei karista last, me arutleme tehtud vigade üle

·         Ma armastan oma last ja ma püstitan talle jõukohased eesmärgid

 

Meeldiva kohtumiseni Viljandi Paalalinna Koolis!

Minu laps läheb kooli (1).pdf

·         Heaks edasijõudmiseks koolis on vajalik, et laps:

·         Tunneb kõiki trükitähti

·         Oskab veerides lugeda

·         Oskab nimetada häälikute järjekorda sõnas

·         Oskab jutustada pildi või pildiseeria järgi, oma lemmiktegevus(t)est, sündmu(t)est, elamustest

·         Räägib selgelt, oskab väljendada oma mõtteid täislause(te)ga

·         Tunneb ja loendab numbreid kümne piires


·         Oskab kirjutada trükitähti ja numbreid

·         Oskab orienteeruda ruumis; teab, mis on vasak, parem, keskel, üleval, all, nurgas

·         Oskab õige hoiakuga pliiatsit käes hoida

·         Oskab kääridega lõigata

·         Teab aastaaegu ja nende järjekorda

·         Teab oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi, vanemate nimesid ja töökohta

·         Heaks toimetulekuks kollektiivis on vajalik, et laps:

·         Oskab kaaslastega sõbralikult suhelda

·         On viisakas ja abivalmis

·         Arvestab teistega ja käitub vastavalt klassi ühiselu reeglitele

·         Teeb kaaslastega koostööd

·         Oskab kuulata õpetaja või kaaslase juttu

·         Suudab keskenduda ülesande täitmisele

·         Julgeb esineda, ennast suuliselt väljendada

·         Suudab valitseda oma emotsioone

·         Suudab keskenduda lühiajaliselt muusika kuulamisele

·         Oskab laulda lihtsaid lastelaule

·         Hoiab korras oma töökoha ja lähiümbruse

·         Oskab riietuda iseseisvalt, hoiab oma riietusesemeid ja tunneb ära need teiste hulgast

 

 

Kuidas saan oma last arendada?

·         Veedan oma lapsega võimalikult palju aega koos. Me mängime, jalutame, vaatame telesaateid, loen muinasjutte

·         Me vestleme, arutleme, jutustame nähtust, kuuldust, loetust

·         Kuulan oma last, tema muljeid ja arusaamasid

·         Vastan väsimatult oma lapse küsimustele

·         Ma väärtustan raamatut

·         Ma loen ette unejutte, muinasjutte

·         Otsin igapäevaelust tavapäraseid võimalusi lugema ja arvutama õppimiseks (pood, tänav, autod..)

·         Harjutame koos lugemist, aga ma tean, et laps suudab korraga kaasa teha 6-7 minutit

·         Ma õpetan oma lapse lugu pidama tööst, puhtusest, kindlatest nõudmisest

·         Olen ise eeskujuks

·         Ma ei karista last, me arutleme tehtud vigade üle

·         Ma armastan oma last ja ma püstitan talle jõukohased eesmärgid

 

Meeldiva kohtumiseni Viljandi Paalalinna Koolis!