Avaldused

Avalduste blanketid


Kooli sisseastumisavaldus ja ka avaldus õpilase koolist lahkumise kohta tuleb täita digitaalselt Arno - Viljandi haridusteenuste haldamise süsteem

Taotlus (1).pdf (taotlus õppetööst vabastamiseks)

Kooli sisseastumisavaldus ja ka avaldus õpilase koolist lahkumise kohta tuleb täita digitaalselt Arno - Viljandi haridusteenuste haldamise süsteem

Taotlus (1).pdf (taotlus õppetööst vabastamiseks)