Täna on laupäev, 18. august

Lastekoor

Lastekoor õpetab lapsed väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi, tehakse tööd häälepartiide nooditekstidega ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm V – IX klassi tüdrukud.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar.

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 2 aastat, laulupeo protsessi silmas pidades soovituslik 5 aastat.

Rühma suurus alates 16 lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni ja osaleda laulupeoprotsessis;

laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;

arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada muusikaga kooli tähtpäevi.

Tegevuse sisu:

hingamis- ja hääleharjutused hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uue laulu õppimine, töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;

töö tuttava lauluga fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine;

esinemine  – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koorilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud aluse elukestvaks koorilauluharrastuseks.