Täna on reede, 30. juuli

Rahvatants

RAHVATANTS

Tutvustus – Eesmärgiks on tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel, esinemisjulguse ja lavalise käitumise arendamine.
I– III klassidel laulu- ja ringmängud ning lihtsamad rahva- ja autoritantsud ning omaloomingulised tantsud.
IV – IX klassidel rahva- ja pärimustantsud, autori-, seltskonna- ning omaloomingulised.

Tulemuseks:
* teadlikkus Eesti pärimus-, seltskonna- ja rahvatantsudest.
* hindavad rühmatreeningu tähtsust ja ühtekuuluvustunnet.
* oskavad kanda Eesti rahvarõivaid
* on valmis esinema koolis ning maakondlikel sündmustel.

Tunni toimumine 1 x 45min nädalas
Toimumise koht: aula
Tants paneb keha liikuma ja teeb meele rõõmsaks!
Tantuõpetaja: Merilin Metsatsirk (merilin.metsatsirk@paalalinna.ee, 522 1251)