Täna on esmaspäev, 24. jaanuar

TEATED

INFO 1. klassidesse astujatele 2021/22 õa.

 

Õpilaste andmete ning kooli astumise avalduste vormistamine kooli kantseleis suveperioodil:

 

Avaldus täidetakse kohapeal. Palume kaasa võtta lapse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, sünnitunnistus) koopia (saab teha kohapeal) ning tervisekaarti (kui kohe ei ole, saab ka hiljem järgi tuua).

Palume lapsevanemal täita kohapeal lisaks küsitluslehe lapse kohta ning anname avalduse vormistamise järgselt kaasa infovoldiku  koolis vaja minevate vahendite loeteluga.

Koolil on oma õpilaspäevik, mis maksab 4.10.  Palume päeviku soovi korral selle eest kohapeal sularahas tasuda.

Kohtumine Paalalinna koolis oma õpetaja ja klassikaaslastega toimub

25. augustil kell 12.00

Tutvume koolimaja ning klassiga. Palun arvesta riietuse valikul, et teeme kohapeal foto õpilaspileti jaoks.

Võta kooli tulles kaasa oma värvipliiatsid.

Avaldame klasside nimekirjad kooli kodulehel 23. aug. 2021.

 

Vajalikud õppevahendid 2021/2022 õppeaastaks

2. klassid.pdf

3. klassid.pdf

4. klassid.pdf

5. klassid.pdf

6. klassid.pdf

7. klassid.pdf

8. klassid.pdf

9. klassid.pdf