Täna on teisipäev, 27. juuli

Draamaring

DRAAMARING 6.-9. klasside õpilastele Viljandi Paalalinna kooli draamaringis arendame oma lavalisi oskusi ja eneseväljendusvõimet. Õpime, kuidas olla laval vaba ja särav, kuuldav ja nähtav. Arendame loovust ja fantaasiat, eneseanalüüsivõimet, suhtlemis- ja koostööoskust, vastutusvõimet. Tundides teeme mitmesuguseid harjutusi ja mänge, aga kindlasti valmistame teiseks poolaastaks ette ka ühe või paar lavastust! Juhendaja: Silvia Soro (silvia.soro@ut.ee, 5202528) Toimumise koht: aula