Täna on pühapäev, 23. september

Üldtööplaan 2017/2018 II poolaasta

Viljandi Paalalinna Kooli
II poolaasta sündmuste plaan
2017/2018 õppeaasta

Aeg Koht Tegevus/ sündmus Sihtgrupp Vastutaja/
korraldaja
Lisaks
Jaanuar
08.01 kell
14:15
Ruum 211 Õpetajate infokoosolek
igal esmaspäeval
Õpetajad Juhtkond
9.01 kell
8:10
Ruum 218 Õpilasesinduse koosolek
igal teisipäeval
Õpilasesindus Huvijuht
12.01 18:00 Õpetajate uue aasta
sündmus
Õpetajad Margit Nerman
Koostöörühm
15.-19.01 Stiilinädal Koolipere Huvijuht
Õpilasesindus
15.01 Õppenõukogu
II poolaasta tööplaani
kinnitamine
Õpetajad Direktor
17.01 Koolisisene vene keele
olümpiaad
7. ja 8. kl Vesta Mäe
Helle Muru
20.01 Viljandi
Gümnaasium
Võõrkeele õpetajate koolitus Võõrkeele
õpetajad
22.01 Ruum 211 Õpetajate metoodiline
pärastlõuna “kolleegilt
kolleegile”
Õpetajad Koostöörühm
„Käbid“
Margit Nerman
22.-26.01 Viljandi
põhikoolides
Kolme kooli õpilasvahetus 7.-9. kl Viljandi
põhikoolide
huvijuhid
24.-26.01 Loovtööde eelkaitsmine 8. klassid Lea Elias
26.01 Teater
Vanemuine
Õpetajate kultuurisündmus
Muusikalikontsert "Memory"
Õpetajad Koostöörühm
„Kastanid“
Airi Lang
26.01 Emakeele olümpiaadi
piirkonnavoor
Emakeeleõpetajad
27.01 Geograafia olümpiaadi
piirkonnavoor
Jana Söödor
30.01 Viktoriin „A.H. Tammsaare –
140“
9. klassid Sirje Pärn
Elve Jensen

 

.01 Viljandi muuseumiraamatu
esitlus
Koostöös
Viljandi
Muuseumiga
Hille Alver
Veebruar
1.02 Ruum 206 Ajaloo olümpiaadi koolivoor Huvilised
6.-9. klassid
Lea Elias
1.02 Viljandi
Paalalinna Kool
NUPUTA eelvoorud ühiste
ülesannetega
(5.-7. klass) Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
1.02 Viljandi
Jakobsoni
Kool
Viljandi maakonna
mudilaskooride laulupäev
Mudilaskoor Signe Ristisaar
2.02 Viljandi
Jakobsoni
Kool
Põhikooli 7.klasside viktoriin 7. kl Merit Varblane,
Annely Piir, Karin
Jurs, Merili Vridolin
5. – 9.02 ON-line terviseviktoriin 5.-7. kl Mare Luht
7.02 Viljandi
Maakohtu
hoone ees
Eesti iseseisvuse manifesti
ettelugemine
„Ajarännak Eesti 100“
Esindus
8.-9. klass
Lea Elias
07.02 Viljandi
Kesklinna Kool
Matemaatika olümpiaadi
piirkonnavoor
7.-12. kl Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
8.02 Tarvastu
Gümnaasium
Koolipillipäev 1.-9. kl.
õpilased, valik
Signe Ristisaar
10.02 Viljandi
Gümnaasium
Viljandi piirkondlik ajaloo
olümpiaad
Huvilised
6.-9. kl.
Lea Elias
12.-23.02 Näitus „Oh neid Naksitralle“ 1.-6. klassid Elve Jensen
13.02 Vastlapäev Koolipere Huvijuht
Kehalise kasvatuse
õpetajad
14.02 Sõbrapäev koolis Koolipere Huvijuht
Õpilasesindus
15.02 Hiina kalendri aasta algus!
„Kollane koer“
Koolipere Huvijuht
16.02 Kalmetu luulepäev
linnaraamatukogu võitjatega
17.02 Viljandi
Muusikakool
Muusikaõpetuse olümpiaadi
maakonna voor
6.-7. kl Signe Ristisaar
19.-23.02 EV100 nädal
(Sotsiaalainete nädal)
Koolipere Mare Luht
Lea Elias

 

23.02 Eesti Vabariigi Aastapäeva
aktused
Koolipere Juhtkond
Signe Ristisaar
Merilin Metsatsirk
Sirje Pärn
Hille Alver
Kaja Lepla
Mare Luht
Lea Elias
III vaheaeg
24. 02- 4. 03
26.02 Paikuse
Põhikool
Õpetajate koolitus Õpetajad Juhtkond
27.02 Paikuse
Põhikool
Õpetajate vahetus Õpetajad Juhtkond
02.03 Teater
Vanemuine
Teatrietendus
„Müller peab lahkuma“
Õpetajad
Märts
8.03-14.03 Emakeelenädal Eesti keele
õpetajad
9.03 Viljandi
Kesklinna Kool
Maramaa nimeline võistlus 7.-12. kl. Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
9.03 Viljandi
Jakobsoni Kool
4.kl. + 5.kl. + 6.kl.
Matemaatika olümpiaad
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
9.03 Kell 14:00
Hinded
Trimestri lõpp
12.03 Õpetajate metoodiline
pärastlõuna “kolleegilt
kolleegile”
Koostöörühm
„Tõrukesed“
Vesta Mäe
12.03 –
16.03
Matemaatika ainenädal
koolis
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
13.03 Maakondlik vene keele
olümpiaad
7.-8. kl Vesta Mäe
Helle Muru
21.03 Võõrkeelte nädala vene keele
päev
7.-9. kl Vesta Mäe
Helle Muru
15.03 Rahvusvaheline matemaatika
võistlus KÄNGURU
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman

 

August Kitzbergi
nimeline
Gümnaasium
Spelling Bee 7.-9-kl ja 10.-
12.kl.
Merit Varblane
19.03-23.03 Paalalinna Kooli võõrkeelte
nädal
Merit Varblane,
Annely Piir, Karin
Jurs, Merili Vridolin
22. märts Viljandi
Kesklinna
Kool
Inglise keele 5.-6. klasside
teatripäev
Merit Varblane,
Annely Piir, Karin
Jurs, Merili Vridolin
23.-24.03 Tartus Geograafia olümpiaadi
lõppvoor
Jana Söödor
26.-29.03 Kaunid muinaslood + pildi
joonistamine
1.-3. klassid E.Jensen +
Õpetajad
27.03 kell
14.15
Ruum 101 Tervisenõukogu koosolek Mare Luht
29.03 Lihavõtte laat Koolipere Huvijuht
Aprill
2.04 1. korruse pikk
koridor
Näitus „H. C. Anderseni
maailm“
1.-3. klassid Õpetajad
4.04 Viljandi Linna
raamatukogus
Lasteraamatupäeva
täringumäng
4. klassid Elve Jensen
.03 Vendade Liivide
etluskonkurss
Emakeeleõpetajad
.03 Maakondlik 3. klasside
õpioskuste olümpiaad
Kolme mk „Nutikad
matemaatikud“
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
7.-8.04 Matemaatikaolümpiaadi
lõppvoor Tartus
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
9-13 Kolme Kooli
Moeshow
1.-9. kl Kolm kooli
9.-13.04 Südamenädal Mare Luht
Tervisenõukogu
10.04 TEK kevadkool Mare Luht
11.04 Viljandi
Paalalinna
Koolis
Maakondlik lõbus vene keele
päev
4.-5. kl Vesta Mäe
Helle Muru

 

13.-14.04 Tarvastu
Gümnaasium
Maakondlik lastekooride
laululaager EV 100
Kooli
lastekoori
lauljad
Signe Ristisaar
Viljandi
Linna
raamatukogu
7. klasside kirjutamisvõistlus
inglise keeles
Merit Varblane,
Annely Piir, Karin
Jurs, Merili Vridolin
17.04 Loovtööde kaitsmine 8. kl Lea Elias
19.04 Aula Maakondlik saksa keele
teatri- ja muusikapäev
1.-9.kl saksa
keele õppijad
Vridolin, Mets 11.20-
14.05
21.04-1.05
IV vaheaeg
Mai
3.05 10.15
4.05 17.00
Aula Peoleo eelvoor
Peoleo lõppvoor
Signe Ristisaar
Huvijuht
5.05 Tõrva NUPUTA lõppvoor Tõrva
Gümnaasiumis
6. kl. Airi Lang, Heli
Liigand, Margit
Nerman
7.05 Söökla Lastevanemate üldkoosolek 1.-4. kl Juhtkond, õpetajad
7.05 Õpetajate metoodiline
pärastlõuna “kolleegilt
kolleegile”
Koostöörühm
„Kastanid“
Airi Lang
8.05 Söökla Lastevanemate üldkoosolek 5.-8. kl (9. kl) Juhtkond, õpetajad
9.05 Maakondlik linnamäng 8. ja
9. kl õpilastele
Vesta Mäe
Helle Muru
11.05 Aula Kevadkontsert Huvijuht
Huviringide
juhendajad
17.05 18.00 Aula Klaverikontsert Guldžahon Jussufi
19.05
11.00-13.00
Perepäev Liisi Ilves
Õpilasesindus
15.05 Spordipäev Kehalise kasvatuse
Õpetajad
16.05 6. kl eesti keele tasemetöö 6. kl Hille Alver
22.05 6.kl. matemaatika tasemetöö Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
25.05 Matemaatika riigieksam
(lisaeksam 4.06.2018)
Matemaatikaõpeta
jad Lang, Liigand,
Nerman
28.05 12:00 Viimane koolikell 9. kl Huvijuht

 

30.05 Heimtali KEAT õppus 8. kl 8 õpilast Mare Luht
31.05 –
01.06
Läti Õppekäik 8. kl
Juuni
1.06 Aula Eesti keele lõpueksam 9.kl Õppejuht
1 – 7.06 Projektinädal Koordinaatorid
6.06 Õppenõukogu Õpetajad
8.06 kell
14:00
Trimestri lõpp
Kooliaasta lõpetamine
8.06 Aula Matemaatika
lõpueksam
9.kl Õppejuht
11.06 Õppeaasta lõpp 1.-8. kl Huvijuht
13.06 Valikeksam 9.kl Õppejuht
14.06 Valikeksam 9.kl Õppejuht
18.06 14:00 ÕN PK lõpetamine Direktor
19.06 16:00 Aula 9.kl lõpuaktus 9.kl Huvijuht
22. 06 Täiendavad õppetööd Direktor
25.06 Kooli üleandmine ehitajale Direktor
Õpetajate aastalõpusündmus Koostöörühm
16.-25.07 Saksamaa Rahvusvaheline noorte
vahetus Saksamaal
7.-9. klassid Merit Varblane
V vaheaeg (va. lõpuklassid)
12.06-31.08