Täna on laupäev, 18. august

Saksa keele ring

Saksa keele ring on jätkukursus neile lastele, kes alustasid tutvumist saksa keelega juba lasteaias ja neile, kes valivad 2. klassis esimeseks õpitavaks võõrkeeleks saksa keele.

Vanuserühm 1. klassid

Osalustasu puudub. Ringi tegevust finantseerib Goethe Institut.

Õpetajad Anneli Mets ja Merili Vridolin (üle aasta).

Korraldus

1 tund (30 minutit)

1 kord nädalas

Õppeaasta jooksul

Rühma suurus max 15 õpilast

Eesmärk: pakkuda lastele järjepidevat keeleõpet vanuses, kus keelt omandatakse kõige kiiremini. Ringis osalemine eeldab esimeseks võõrkeeleks saksa keele valimist.

Tegevuse sisu:

Ringis tehakse tutvust saksakeelsete riikide ja kultuuriga. Õpitakse mänguliselt lihtsamaid väljendeid ja sõnu. Tähtis koht on ka lihtsatel saksakeelsetel lauludel ja salmidel. Palju kasutame seejuures ka käelist tegevust. Aktiveeritud saavad kõik meeled.

Tulemus:

Saksakeelsete riikide ja kultuuri tundmine, valmisolek saksa keele õppimiseks A-keelena ning ettevalmistus DSD I keelediplomi eksami edukaks sooritamiseks 9. klassis.