Täna on laupäev, 18. august

Kergejõustik ja pallimängud

Tunnis tegeletakse enim kergejõustiku aladega ja mängitakse erinevaid sportmänge. Tunni kavva kuuluvad ka akrobaatilised harjutused (tirelid, harjutused kangil, köiel ronimine jne).

Vanuserühm IV – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Sulev Viies

Korraldus

Tunnid toimuvad 3 korda nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühmas 10-12 last.

Eesmärgid:

Ringi eesmärk on võimekamate õpilaste TV10 olümpiastardiks ja teisteks koolispordi sarjas toimuvate võistluste ettevalmistamine.

Teiseks eesmärgiks on spordihuviliste noortele pakkuda võimalust võimekamate õpilastega koos treenimist ning endas spordipisiku arendamist.

Tegevuse sisu:

tunnis tegeleme enim kergejõustiku aladega ja mängime erinevaid sportmänge. Tunni kavva kuuluvad ka akrobaatilised harjutused (tirelid, harjutused kangil, köiel ronimine jne).

Tulemus:

Sügisel viiakse läbi kontrollkatsed ning kevadel hinnatakse, kas on õppeperioodi jooksul toimunud füüsiline areng ning seatakse eesmärgid uueks õppeaastaks.