Täna on pühapäev, 19. august

Pallimängud 2

Pallimängudega saame lastele pakkuda lõbusat ja arendavat kehalist tegevust. Läbi mängimise õpetatakse neile kohusetunnet, õiglust ning ausat mängu. Õppeaasta lõpuks on õpilane omandanud erinevate pallimängude tehnika tasemel, mis võimaldab õpitud aladega iseseisvalt edasi tegeleda.

Vanuserühm I – IV klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Riina Alvre

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (I-II klass) või 2 korda nädalas (II-III klass).

Tunni kestvus 45-60 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurusel pole piirangut.

Eesmärgid:

kooliväline tegevus (vaba aja hõivamine), et jääks vähem aega olla tänaval või arvutis;

kaasõpilastega arvestamine, uued tutvused/ suhted;

luua lastes huvi seista oma kooli eest, võistelda oma kooli eest heade tulemuste saavutamiseks;

huvi tekitamine sporditegevuse  vastu ka edaspidi;

spordi propageerimine, sportlike eluviiside ellu kutsumine.

Tegevuse sisu:

pallimängude mängimine ja süvendatult erinevate mängude tehnika/taktika õppimine.

Tulemus:

õpilaste süvendatud teadmised ja oskused erinevatest pallimängudest Saavutatud tasemega on õpilasel võimalik õpetaja soovitusel ja lapse enda soovil minna edasi teistesse trennidesse.