Täna on laupäev, 11. juuli

Draamaring

DRAAMARING

6.-9. klasside õpilastele

Viljandi Paalalinna kooli draamaringis arendame oma lavalisi oskusi ja eneseväljendusvõimet. Õpime, kuidas olla laval vaba ja särav, kuuldav ja nähtav. Arendame loovust ja fantaasiat, eneseanalüüsivõimet, suhtlemis- ja koostööoskust, vastutusvõimet. Tundides teeme mitmesuguseid harjutusi ja mänge, aga kindlasti valmistame teiseks poolaastaks ette ka ühe või paar lavastust!

Toimumise koht: Aula

Juhendaja: Silvia Soro

5202528