Täna on laupäev, 18. august

Sulgpall

Sulgpalli ringis omandatakse sulgpalli mänguoskusi ja tegeletakse üldkehaliste võimete arendamisega. Tehakse harjutusi individuaalselt, paarilise või grupiga, õpitakse mängureegleid. Osaletakse koolidevahelistel sulgpallivõistlustel.

Vanuserühm IV – IX klassi tüdrukud.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Reet Mutso

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 kord nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg õppeaasta

Rühma suurus 8-12 tüdrukut.

Eesmärgid:

jõukohane sportlik tegevus, vaba aja tervislik sisustamine, sulgpalli kui spordiala propageerimine.

Tegevuse sisu:

ringis omandatakse sulgpalli mänguoskusi ja tegeletakse üldkehaliste võimete arendamisega. Tehakse harjutusi individuaalselt, paarilise või grupiga, õpitakse mängureegleid. Osaletakse koolidevahelistel sulgpallivõistlustel.

Tulemus:

oskus mängida üksik – ja paarismängu sulgpallis. Kinni pidada „Ausa mängu“ põhimõtetest.