Täna on esmaspäev, 19. august

Teatristuudio UUS!

TEATRISTUUDIO

6.-9. klasside õpilastele

Viljandi Paalalinna kooli teatristuudios arendame oma lavalisi oskusi ja eneseväljendusvõimet. Õpime, kuidas olla laval vaba ja särav, kuuldav ja nähtav. Arendame loovust ja fantaasiat, eneseanalüüsivõimet, suhtlemis- ja koostööoskust, vastutusvõimet. Tundides teeme mitmesuguseid harjutusi ja mänge, aga kindlasti valmistame teiseks poolaastaks ette ka ühe või paar lavastust!

Juhendaja: Silvia Soro

silvia.soro@ut.ee

5202528