Täna on laupäev, 18. august

Üldkehaline ettevalmistus

Üldkehaline ettevalmistus pakub mitmekülgset kehalist tegevust, et arendada kehalist osavust ja kasvatada kohusetunnet ning õiglust. Treeningul rõhutame distsipliini ja ausa mängu tähtsust spordis.

Vanuserühm IV – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Ülari Kais

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus pole piiratud.

Eesmärgid:

pakkuda õpilastele mitmekülgset kehalist tegevust üldkehalise ettevalmistuse kaudu. Eesmärgiga arendada õpilaste kehalist osavust (jõudu, kiirust, osavust, painduvust, vastupidavust). Kasvatada õpilastes kohusetunnet ja õiglust rõhutades ausat mängu spordis.

Tegevuse sisu:

eelkõige tegeleme väga erinevate üldarendavate kehaliste harjutuste õppimisega, läbi mille areneb õpilaste kehaline võimekus, samuti õpime võimlemise elemente vastavalt õpilaste soovidele ja kehalisele arengule. Treeningul rõhutame distsipliini ja ausa mängu tähtsust spordis.

Tulemus:

õppeaasta lõpuks oskab õpilane sooritada erinevaid üldarendavaid ja spetsiifilisi kehalisi harjutusi, samuti oskab abistada kaaslasi harjutuste sooritamisel. Märgatavalt on paranenud kehaline võimekus ja liigutusvilumus.