Täna on laupäev, 18. august

Rahvatants

Rahvatants on hea võimalus tantsulise liikumise, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamiseks. Ringis õpitakse laulu- ja ringmänge, rahvatantse ning ka autoritantse. Lisaks ringitööle osaletakse erinevatel maakonna tantsusündmustel.

Vanuserühmad:

1. klassid

2. – 3. klassid

4. – 5. klassid

6. – 7. klassid

8. – 9. klassid

Osalustasu puudub.

Õpetaja Merilin Metsatsirk

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (1. – 7. klassid), 2 korda nädalas (8. – 9. klass) või vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus maksimaalselt 16 tantsijat.

Eesmärgid:

tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel, esinemisjulguse ja lavalise käitumise arendamine.

Tegevuse sisu:

muusika saatel liikumine, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused, tantsusammude õppimine (vastavalt vanusele).

I– III klassidel laulu- ja ringmängud ning lihtsamate rahva- ja autoritantsude õppimine.

IV – IX klassidel rahva- ja pärimustantsude, eale vastavate autoritantsude ning seltskonnatantsude õppimine.

Tulemus:

teadlikkus Eesti pärimus-, seltskonna- ja rahvatantsukultuurist,

oskavad hinnata rühmatreeningu tähtsust ja ühtekuuluvustunnet,

teavad ja oskavad rahvatantsu põhisamme,

oskavad kanda ja hinnata Eesti rahvarõivaid,

esinemised kooli ja maakondlikel sündmustel.