Täna on teisipäev, 7. juuli

Rahvatants

RAHVTANTS

Eesmärgiks on tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel, esinemisjulguse ja lavalise käitumise arendamine. I– III klassidel laulu- ja ringmängud ning lihtsamad rahva- ja autoritantsud ning omaloomingulised tantsud. IV – IX klassidel rahva- ja pärimustantsud, autori-, seltskonna- ning omaloomingulised. Tulemuseks: * teadlikkus Eesti pärimus-, seltskonna- ja rahvatantsudest. * hindavad rühmatreeningu tähtsust ja ühtekuuluvustunnet. * oskavad kanda Eesti rahvarõivaid * on valmis esinema koolis ning maakondlikel sündmustel. Tunni toimumine 1 x 45min nädalas Jagunemine: 1. klassid – R 11:15 – 12:00 2.-3. klassid – E 13:15 – 14:00 4.– 6. klassid – R 13:15 – 14:00 7. – 9. klassid – R 14:10 – 14:55. Toimumise koht: aula või võimla

Tants paneb keha liikuma ja teeb meele rõõmsaks!

Juhendaja: Merilin Metsatsirk

5669 6378