Täna on pühapäev, 19. august

Mudilaskoor

Mudilaskoor õpetab lapsed väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi, tehakse tööd häälepartiide nooditekstidega ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm I – IV klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 2 aastat, laulupeo protsessi silmas pidades soovituslik 5 aastat..

Rühma suurus alates 16 lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni ja võimalusel osaleda laulupeo protsessis;

laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;

arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada koorilauluga kooli tähtpäevi.

Tegevuse sisu:

häälemängud hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uute laulude õppimine, töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;

töö tuttava lauluga fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine;

esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koolilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud aluse elukestvaks koorilauluharrastuseks.