Täna on laupäev, 18. august

Solistide ring

Solistide ring on mõeldud tulevaste lauljate vokaalsete võimete arendamiseks ning esinemisoskuse treenimiseks, mis on solistile väga vajalik oskus. Ringis lauldakse nii grupis kui individuaalselt.

Vanuserühmad I – IV ja V-IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar

Korraldus:

Tunnid toimuvad rühmale kord nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus 8-10 last.

Lisaks individuaaltunnid.

Eesmärgid:

õpilaste vokaalsete võimete arendamine;

esinemisoskuse treenimine solistina.

Tegevuse sisu:

lauldakse eakohaseid laule, töö käib nii grupis kui individuaalselt;

vokaaltehnika arendamine läbi häälemängude ja –harjutuste.

Tulemus:

õpilased omavad esinemisjulgust;

omavad head muusikalist mälu;

laulavad intonatsioonipuhtalt ja vaba kehahoiakuga.