Täna on laupäev, 18. august

Poiste mudilaskoor

Poiste mudilaskoor petab poisse väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi ja häälemänge ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse võimalusel ka kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm I – II klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar.

Korraldus

Tund toimub kord nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1-2 aastat, edasiseks soovitus liituda Viljandi Muusikakooli juures tegutseva Viljandi poistekooriga.

Rühma suurus alates 8-st lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni;

arendada laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada lauluga kooli tähtpäevi.

Tegevuse sisu:

hingamis- ja hääleharjutused hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uue laulu õppimine, töö tekstiga;

esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koolilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud soovi jätkata laulmist kahehäälses poistekooris.