Täna on neljapäev, 20. juuli

Tutvustus

VILJANDI PAALALINNA KOOLI 2016/2017 ÕA HUVIRINGIDE TUTVUSTUS

 

Klaveriõpetus

Klaveriõpetuses õpib laps klaverimängu aluseid, tutvub klaviatuuriga ja õpib mängima kuulmise järgi. Mängitakse ka koos õpetajaga ning teiste õpilaste omavahel.

Vanuserühm I – IX klass.

Osalustasu kokkuleppel lapsevanemaga.

Õpetaja Guldžahon Jussufi.

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 30 minutit.

Õppeaeg 1 – 9 aastat (soovituslik)

Individuaalõpe.

Eesmärgid:

õpetada algajatele ja edasijõudnutele klaverimängu aluseid. Tekitada lastes huvi kaunite kunstide vastu. Ringitund sisaldab teoreetilist kui ka praktilist käsitlust.

Tegevuse sisu:

klaviatuuriga tutvumine;

lihtsate lastelaulude mängimine kuulmise järgi;

ansamblipalad koosmängus õpetajaga ja õpilased omavahel.

Tulemus: kooli aktustel/sündmustel ja 2 korda aastas klaverikontserditel esinemine. Õpilane oskab vastavalt võimetele mängida lihtsamaid või keerukamaid klaveripalasid ühel või mitmel käel.

 

Lastekoor

Lastekoor õpetab lapsed väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi, tehakse tööd häälepartiide nooditekstidega ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm V – IX klassi tüdrukud.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar.

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 2 aastat, laulupeo protsessi silmas pidades soovituslik 5 aastat.

Rühma suurus alates 16 lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni ja osaleda laulupeoprotsessis;

laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;

arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada muusikaga kooli tähtpäevi. 

Tegevuse sisu:

hingamis- ja hääleharjutused hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uue laulu õppimine, töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;

töö tuttava lauluga fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine;

esinemine  – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koorilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud aluse elukestvaks koorilauluharrastuseks.

 

Poistekoor

Poistekoor õpetab lapsed väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi, tehakse tööd häälepartiide nooditekstidega ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm I – IV klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar.

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 2 aastat, laulupeo protsessi silmas pidades soovituslik 5 aastat.

Rühma suurus alates 16 lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni ja osaleda võimalusel laulupeoprotsessis;

laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;

arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada lauluga kooli tähtpäevi.

Tegevuse sisu:

hingamis- ja hääleharjutused hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uue laulu õppimine, töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;

töö tuttava lauluga fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine;

esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koolilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud aluse elukestvaks koorilauluharrastuseks.

 

Solistide ring

Solistide ring on mõeldud tulevaste lauljate vokaalsete võimete arendamiseks ning esinemisoskuse treenimiseks, mis on solistile väga vajalik oskus. Ringis lauldakse nii grupis kui individuaalselt.

Vanuserühm I – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar

Korraldus:

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus 8-12 last.

Lisaks individuaaltunnid.

Eesmärgid:

õpilaste vokaalsete võimete arendamine;

esinemisoskuse treenimine solistina.

Tegevuse sisu:

lauldakse eakohaseid laule, töö käib nii grupis kui individuaalselt;

vokaaltehnika arendamine läbi häälemängude ja –harjutuste.

Tulemus:

õpilased omavad esinemisjulgust;

omavad head muusikalist mälu;

laulavad intonatsioonipuhtalt ja vaba kehahoiakuga.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor õpetab lapsed väärtustama koorilaulukultuuri ning pakub rõõmu koos laulmisest. Tundides tehakse hääleharjutusi, tehakse tööd häälepartiide nooditekstidega ning õpitakse uusi laule. Lisaks ringitööle esinetakse kooli tähtpäevadel.

Vanuserühm I – IV klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Signe Ristisaar

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 2 aastat, laulupeo protsessi silmas pidades soovituslik 5 aastat..

Rühma suurus alates 16 lauljast.

Eesmärgid:

toetada muusikaõpetuse ülesandeid;

arendada õpilastes sotsiaalseid oskusi (koostöö oskus, suhtlemisoskus, enesejuhtimise oskus, vastutustunne, kohusetunne jpt) ja isamaa armastust;

säilitada koorilaulu traditsiooni ja võimalusel osaleda laulupeo protsessis;

laiendada õpilaste üldkultuurilist silmaringi ja väärtustada eesti rahvakultuuri;

arendada mitmehäälse laulmise oskust, laululist hingamist ja vokaali;

kaunistada koorilauluga kooli tähtpäevi. 

Tegevuse sisu:

häälemängud hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis);

harjutused vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis);

uute laulude õppimine, töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega;

töö tuttava lauluga fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine;

esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees.

Tulemus:

õpilased väärtustavad eesti koorikultuuri ja üldist koolilaululiikumist;

teavad laulmise põhitõdesid ja suudavad laulda mitmehäälses vokaalkollektiivis;

omavad esinemiskogemust ja esinemiskultuuri;

on saanud aluse elukestvaks koorilauluharrastuseks.

 

Rahvatants

Rahvatants on parim vahend tantsulise liikumise, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamiseks. Ringis õpitakse laulu- ja ringmänge, rahvatantse ning ka autoritantse. Lisaks ringitööle osaletakse tantsupidudel.

Vanuserühm I klass.

Vanuserühm II – III klass.

Vanuserühm IV – VI klass.

Vanuserühm VII – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Merilin Metsatsirk

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (I, II ja III klass) või 2 korda nädalas (IV – IX klass).

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus 16 tantsijat.

Eesmärgid:

tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, õige rühi parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel, harjutada esinemisjulgust ja lavalist käitumist.

Tegevuse sisu:

muusika saatel liikumine, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused, lihtsamate tantsusammude õppimine (vastavalt vanusele). I– III klassidel laulu- ja ringmängud ning lihtsamate rahva- ja autoritantsude õppimine. IV – IX klassidel rahva- ja pärimustantsud ning eale vastavad autoritantsud.

Tulemus: õppaasta eesmärgiks on valmistuda Tallinnas toimuvaks tantsupeoks ja esineda kooli ja maakondlikel ürituste.

 

Robootika

Robootikaringi eesmärk on arendada loogilist mõtlemist ja ruumilist maailma nägemist. Ringis ehitatakse robot ja programmeeritakse ta liikuma.

Vanuserühm IV – VIII klass.

Osalustasu puudub.

Õpetajad Margit Nerman ja Mariann Mitt.

Korraldus

Tunnid toimuvad 1kord nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus kuni 14 last.

Eesmärgid:

robootikaringi eesmärk on arendada õpilase loogilist mõtlemist, ruumilist maailma nägemist. Anda õpilastele infotehnoloogiaalaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, kasvatades seeläbi nende huvi loodus- ja täppisteaduste õppimise vastu.

Tegevuse sisu:

Ringis ehitatakse Lego Mindstormi komplekti robot ning programmeeritakse ta liikuma. Kõigi praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse vanemas astmes LEGO MINDSTORM EV3 robotikomplekte.

Tulemus:

õpilaste loovus, taiplikkus, püsivus ja tähelepanu on arenenud ning infotehnoloogiaalaseid teadmised on paranenud.

 

Arvutiring

Arvutiring õpetab arvutit nii seest kui väljast. Olulisel kohal on tark tegutsemine internetis ning ohtude vältimine. Samuti õpitakse kasutama enim kasutatavaid programme nagu Word, Excel ja Powerpoint ning saatma e-kirja. Uuritakse 3D printereid ning kujundatakse endale 3D meene.

Vanuserühm II – IV klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Rein Mänd

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Tunni kestvus 60 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus kuni 15 last.

Eesmärgiks on õppida tundma arvuti, arendada arvutikasutamise oskuseid ja turvaliselt ning eetiliselt internetis käitumise õpetamine.

Tegevuse sisu:

vaatame arvuti sisse ja uurime, mis mida teeb. Õpime internetis käituma turvaliselt ja ka eetiliselt ning kuidas vältida rumalaid vigu, mis võivad arvuti viirusega nakatada. Õpime, kuidas kirjutada e – kirja. Õpilased saavad algteadmised MS Office programmidest Word, Excel ja Powerpoint. Uurime, mida ja miks tehakse 3D printeritega ning õpime kasutama lihtsat 3D kujundusprogrammi 123 Design. Iga õpilane saab ise kujundada asja, mille ka välja prindime.

Tulemus: õpilane on kursis, kuidas arvuti töötab. Oskab kasutada vastavalt oma võimetele MS Officet, teab kuidas on eetiline internetis käituda. Oskab end kaitsta internetiohtude eest ning tal on algteadmised 3D kujundamisest ja printimisest. Kursuse lõpus sai iga osaleja kujundada ja printida 3Ds meelepärase meene.

 

Pallimängud

Pallimängudega saame lastele pakkuda lõbusat ja arendavat kehalist tegevust. Läbi mängimise õpetatakse neile kohusetunnet, õiglust ning ausat mängu. Õppeaasta lõpuks on õpilane omandanud erinevate pallimängude tehnika tasemel, mis võimaldab õpitud aladega iseseisvalt edasi tegeleda.

Vanuserühm IV – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Ülari Kais

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus pole piiratud.

Eesmärgid:

pakkuda õpilastele lõbusat, arendavat kehalist tegevust pallimängude näol. Eesmärgiga arendada õpilaste pallimängude oskust, valmistuda koolidevahelisteks võistlusteks, kasvatada õpilastes kohusetunnet ja õiglust rõhutades ausat mängu spordis.

Tegevuse sisu:

eelkõige tegeleme erinevate pallimängude õppimisega (harjutused, mäng) ja teiste sportlike mängudega vastavalt õpilaste vahelistele kokkulepetele.

Tulemus:

õppeaasta lõpuks on õpilane omandanud erinevate pallimängude tehnika tasemel, mis võimaldab õpitud aladega iseseisvalt edasi tegeleda, samuti on õpilane muutunud kohusetundlikumaks ja seltskondlikumaks.

 

Üldkehaline ettevalmistus

Üldkehaline ettevalmistus pakub mitmekülgset kehalist tegevust, et arendada kehalist osavust ja kasvatada kohusetunnet ning õiglust. Treeningul rõhutame distsipliini ja ausa mängu tähtsust spordis.

Vanuserühm IV – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Ülari Kais

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 45 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurus pole piiratud.

Eesmärgid:

pakkuda õpilastele mitmekülgset kehalist tegevust üldkehalise ettevalmistuse kaudu. Eesmärgiga arendada õpilaste kehalist osavust (jõudu, kiirust, osavust, painduvust, vastupidavust). Kasvatada õpilastes kohusetunnet ja õiglust rõhutades ausat mängu spordis.

Tegevuse sisu:

eelkõige tegeleme väga erinevate üldarendavate kehaliste harjutuste õppimisega, läbi mille areneb õpilaste kehaline võimekus, samuti õpime võimlemise elemente vastavalt õpilaste soovidele ja kehalisele arengule. Treeningul rõhutame distsipliini ja ausa mängu tähtsust spordis.

Tulemus:

õppeaasta lõpuks oskab õpilane sooritada erinevaid üldarendavaid ja spetsiifilisi kehalisi harjutusi, samuti oskab abistada kaaslasi harjutuste sooritamisel. Märgatavalt on paranenud kehaline võimekus ja liigutusvilumus.

 

Võrkpall

Võrkpalli ringis õpetatakse võrkpalli mängu tehnilisi elemente, arendatakse erinevaid võimeid ja oskusi ning mängu taktikat. Õpitut saab edaspidi rakendada nii vaba aja sisustamise eesmärgil kui ka võistlusolukorras.

Vanuserühm VII – IX klassi tüdrukud.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Reet Mutso

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg 1 aasta

Rühma suurus 8-12 tüdrukut.

Eesmärgid:

sportlik vaba aja sisustamine ja võrkpalli mänguoskuste parandamine.

Tegevuse sisu:

õpetatakse võrkpalli mängu tehnilisi elemente, arendatakse erinevaid võimeid ja oskusi ning mängu taktikat. Õpitut saab edaspidi rakendada nii vaba aja sisustamise eesmärgil kui ka võistlusolukorras.

Tulemus:

üksteisega arvestamine ja hea meeskonnatöö tulemuseks on mõnusad treeningud ja rõõmu valmistavad tulemused võistlustel.

 

Sulgpall

Sulgpalli ringis omandatakse sulgpalli mänguoskusi ja tegeletakse üldkehaliste võimete arendamisega. Tehakse harjutusi individuaalselt, paarilise või grupiga, õpitakse mängureegleid. Osaletakse koolidevahelistel sulgpallivõistlustel.

Vanuserühm IV – VII klassi tüdrukud.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Reet Mutso

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg õppeaasta

Rühma suurus 8-12 tüdrukut.

Eesmärgid:

jõukohane sportlik tegevus, vaba aja tervislik sisustamine, sulgpalli kui spordiala propageerimine.

Tegevuse sisu:

ringis omandatakse sulgpalli mänguoskusi ja tegeletakse üldkehaliste võimete arendamisega. Tehakse harjutusi individuaalselt, paarilise või grupiga, õpitakse mängureegleid. Osaletakse koolidevahelistel sulgpallivõistlustel.

Tulemus:

oskus mängida üksik – ja paarismängu sulgpallis. Kinni pidada „Ausa mängu“ põhimõtetest.

 

Rahvastepall / pallimängud

Pallimängudega saame lastele pakkuda lõbusat ja arendavat kehalist tegevust. Läbi mängimise õpetatakse neile kohusetunnet, õiglust ning ausat mängu. Õppeaasta lõpuks on õpilane omandanud erinevate pallimängude tehnika tasemel, mis võimaldab õpitud aladega iseseisvalt edasi tegeleda.

Vanuserühm I – II klass.

Vanuserühm II – III klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Riina Alvre

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (I-II klass) või 2 korda nädalas (II-III klass).

Tunni kestvus 45-60 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühma suurusel pole piirangut.

Eesmärgid:

kooliväline tegevus (vaba aja hõivamine), et jääks vähem aega olla tänaval või arvutis;

kaasõpilastega arvestamine, uued tutvused/ suhted;

luua lastes huvi seista oma kooli eest, võistelda oma kooli eest heade tulemuste saavutamiseks;

huvi tekitamine sporditegevuse  vastu ka edaspidi;

spordi propageerimine, sportlike eluviiside ellu kutsumine.

Tegevuse sisu:

pallimängude mängimine ja süvendatult erinevate mängude tehnika/taktika õppimine.

Tulemus:

õpilaste süvendatud teadmised ja oskused erinevatest pallimängudest Saavutatud tasemega on õpilasel võimalik õpetaja soovitusel ja lapse enda soovil minna edasi teistesse trennidesse.

 

Kergejõustik + akrobaatika

Tunnis tegeletakse enim kergejõustiku aladega ja mängitakse erinevaid sportmänge. Tunni kavva kuuluvad ka akrobaatilised harjutused (tirelid, harjutused kangil, köiel ronimine jne).

Vanuserühm IV – IX klass.

Osalustasu puudub.

Õpetaja Sulev Viies

Korraldus

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg 1 aasta.

Rühmas 10-12 last.

Eesmärgid:

Ringi eesmärk on võimekamate õpilaste TV10 olümpiastardiks ja teisteks koolispordi sarjas toimuvate võistluste ettevalmistamine.

Teiseks eesmärgiks on spordihuviliste noortele pakkuda võimalust võimekamate õpilastega koos treenimist ning endas spordipisiku arendamist.

Tegevuse sisu:

tunnis tegeleme enim kergejõustiku aladega ja mängime erinevaid sportmänge. Tunni kavva kuuluvad ka akrobaatilised harjutused (tirelid, harjutused kangil, köiel ronimine jne).

Tulemus:

Sügisel viiakse läbi kontrollkatsed ning kevadel hinnatakse, kas on õppeperioodi jooksul toimunud füüsiline areng ning seatakse eesmärgid uueks õppeaastaks.

 

Liiklusring

Liiklusringis kujundatakse üksteisega arvestavaid liiklejaid, kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt. Ringist saadakse konkreetseid teadmisi liikluseeskirjadest, mis toetavad toimetulekut erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. Õppimine toimub kahes osas – teooria ja praktika. Ringi tulemusena saab laps endale jalgratta juhiload.

Vanuserühm III – IV klass (vähemalt 10 aastane).

Osalustasu puudub.

Õpetaja Raul Laidma

Korraldus

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Tunni kestvus 90 minutit.

Õppeaeg märts – juuni.

Rühmas kuni 30 last.

Eesmärgid:

kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt;

anda konkreetseid teadmisi liikluseeskirjadest, mis toetavad toimetulekut erinevates liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.

Tegevuse sisu:

kursus on jagatud kaheks: teooriaks ja praktikaks. Teoorias õpitakse liikluseeskirju ja praktilisi ülesandeid tehakse läbi kooli sisehoovis. Kursus lõpeb eksamiga.

Tulemus:

jalgratta juhilubade väljastamine.

Korea keele- ja kultuuriring

Vanuserühm: 6 – 9 klass
Osalustasu: puudub
Õpetaja(d): Liisa Kiis ja Mari Piirisalu (Viljandi Gümnaasiumi õpilased)
Korraldus: Üks kord nädalas (neljapäeviti kell 16.00), tunni kestvus 45min, õppeaeg 1 aasta (õpilaste soovil kauem), rühma suurus kuni 20 õpilast.
Eesmärgid: Korea keele ja kultuuri huviringi eesmärgiks on tutvustada noortele inimestele Lõuna-Korea kultuuri läbi snäkkide, saadete, muusika ja keeleõppe. Kultuuride suured erinevused avardavad õpilase silmaringi ja arendavad paindlikkust erinevate inimestega suhtlemisel.
Tegevuse sisu: Tutvume Lõuna-Koreale ikooniliste kultuuriaspektidega, vaatame telesaateid, kuulame muusikat, proovime erinevaid toite ja snäkke ja veedame toredalt aega õppides korea keelt.
Tulemus: Õpilaste suurenenud teadlikkus Lõuna-Korea kultuurist, igapäevase korea keele oskus.