Täna on pühapäev, 25. oktoober

TEATED

Info esimestesse klassidesse astujatele 2020/2021 õa.

Tänavu kevadel ei toimu 1. klassi astuvate laste ja nende vanemate ühist kogunemist koolimajas.

Kogunemine koolimajas toimub 26. augustil kell 18.00. Kogunemisel korraldab kool ka õpilaste pildistamise õpilaspileti jaoks.

 Kooli astumiseks vajalikke dokumente (lapse sünnitunnistuse koopia või originaal ja lasteaiast koolivalmiduse kaart) saab kooli tooma hakata juunis.  Avalduse kooli astumiseks vormistab lapsevanem kantseleis kohapeal. Samas edastame ka lapsevanemale 1. klassi astumiseks olulise info.

Avalduste ning dokumentide vormistamine toimub kooli kantseleis sekretäri juures tööpäevadel:

08. juuni – 03. juuli – kell 10.00-13.00

10. august – 27. august – kell 10.00-13.00

Paalalinna Kooli õpilasel on võimalik osta eritellimusel meie kooli vilistlase poolt disainitud õpilaspäevik, mis sisaldab olulist kooli puudutavat infot ning vajalikke kontaktandmeid. Päeviku eest palume tasuda dokumentide vormistamisel 4 eurot. Päeviku saab kätte alates 26. augustist.

 

Vajalikud õppevahendid 2020/2021 õppeaastaks

2. klassid.pdf

3. klassid.pdf

4. klassid.pdf

5. klassid.pdf

6. klassid.pdf

7. klassid.pdf

8. klassid.pdf

9. klassid.pdf

Õpilase toetamine koduõppe tingimustes

Tere, armsad koduõppijad ja koduõpetajad!

Esimene nädal kaugõppel on nüüdseks läbi ja teinegi juba alanud, olukord on siiani uus nii Teile kui ka koolipersonalile.
Loodame, et positiivse meele ja õpimotivatsiooniga kulgeb ka kaugõppe teine nädal.

Siin on meiepoolsed soovitused kodus õppimiseks lapsele ja vanemale:
* Töötage kodus välja kindel päevakava, millal on õppimis- ja millal puhkeaeg, äratus, magamaminekuaeg, liikumis- ja lõunapaus jne.
* Pange paika õppeainete järjekord. Kas teha täpselt tunniplaani või Stuudiumis märgitu järgi või hoopis ise seada omale tunniplaan: vaheldumisi ained – üks kergem ja meeldivam aine, teine raskem ja aeganõudvam.
* Leppige kokku aeg, mil laps peab ise õppima ja aeg, mil vanemana saate teda aidata, ülesandeid üle vaadata, juhendada.
* Tehke õppimises puhkepause, minge õue liikuma ja värsket õhku hingama. Liikumine hoiab pea selgena ja uuesti õppetööd tegema asudes on värskus vajalik.
* Kasutage preemiasüsteemi motiveerimaks last õppima.
Näiteks iga tehtud ainetunni eest saab tähekese, kui on 10 tähekest täis, siis võib laps preemia valida, milleks võib olla näiteks koos jalutuskäigule minek, laupäeva hommikul koos pannkookide küpsetamine, ühine lauamängu mängimine, jalgrattasõit vms.
* Murede ja esinenud tõrgete (internetiühendus, tehnilised seadmed jne) osas informeerige kooli.
* Lisaks klassijuhatajale ja aineõpetajatele on koolis olemas eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog, kes saavad Teid tekkinud murede korral nõustada ja toetada. Panen siia meie kontaktid, võimalik läbi viia ka videokõne (sh ka õpiabi).

Võtke meiega julgelt ühendust ja lepime kokku, kuidas ja mis kanaleid kasutades suhtlemine aset leiab:

Kethe Oolep – eripedagoog – eesti keele õpiabi (1.-5. kl), lapse ja lapsevanema nõustamine õpiraskuste korral
kethe.oolep@paalalinna.ee
+372 5915 1038

Natalia Rediskina – psühholoog
natalia.rediskina@paalalinna.ee
+372 5915 1048

Karin Kiilaspä – sotsiaalpedagoog
karin.kiilaspa@paalalinna.ee
+372 5191 4940
Võimalik kirjutada minumure@paalalinna.ee.

Lisaks on meil ka abiõpetajad, kes on valmis videoülekandega õpiabi läbi viima. Lapsevanem, palun sellest vajadusest meile teada anda.

Kaugõppel olemine on vajalik selleks, et viirus ei leviks. See tähendab seda, et ei koguneta väljas kampadena, viibitakse kodus ja liigutakse õues üksinda või perekonna seltsis, kellega koos elatakse. Palume sellest tervel kooliperel kinni pidada.
Õpilastest, kes õppetöö ajal (8.00-15.00) kaubanduskeskustes või muudes vaba aja kohtades viibivad, palume teada anda sotsiaalpedagoog Karin Kiilaspä'le.

Hoiame üksteist ja saame hakkama!
Edukat õppetööd ja positiivset meelt soovides
Paalalinna tugila