Täna on kolmapäev, 17. august

Vajalikud dokumendid

 

•     Lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus, selle puudumisel ID-kaart) koopia (saab teha koolis).

•      Avalduse kirjutab vanem kohapeal

•      Tervisekaart

•      Koolivalmiduse kaart

•      Küsitlusleht