Täna on teisipäev, 2. juuni

Loovtöö korraldamine

LOOVTÖÖ KORRALDAMINE III KOOLIASTMES                                                                                                                                                              Kinnitatud 05.11.2018 õppenõukogu poolt

Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend 

Loovtöö juhend