Täna on pühapäev, 21. september

8.09.2014

Direktori käskkirjaga kiideti laulupeol laulnud lapsi.
 
 
1. Infovahetundide ajad igal esmaspäeval:
9.55-   1.-4. klass
10.50- 5.-6. klass
11.55- 7.-9. klass
 
2. Kodukorra muudatused:
3.9. Koolipäeva kestel peavad olema mobiiltelefonid välja lülitatud (alates kl 8.15) ja paiknema koolikotis. Uuesti võib need sisse lülitada koolipäeva (tundide) lõppedes. Õppetundide ajal on mobiiltelefoni kasutamine lubatud ainult aineõpetajaga eelneval kokkuleppel. Vastasel korral on õpetajal õigus võtta need hoiule koolipäeva lõpuni. Asju hoitakse õppealajuhataja  kabinetis (Alus PGS §58, lg 5).
 
3. Riietus. Kool on ametiasutus ja seega on koolilaps riides korrektselt, mitte rannapükstega vms.
 
4. Vahetusjalanõud on kohustuslikud kõigile. Iga lapse koolipäev algab garderoobis, kus vahetab jalanõud.
 
5. Teretamine. Liiga palju õpilasi ei oska teretada. Paalalinna Kooli õpilane teretab kõiki õpetajaid ja igaks kooli tulnud külalist.
 
6. Alates 4. klassist peab igal õpilasel olema isiklik Stuudiumi kasutaja. Vanemate kasutaja alt Stuudiumi külastamine on keelatud. Iga lapse vanema(te)l peab olema Stuudiumi kasutaja, et lapsevanematele mõeldud infot kätte saada. Vanematele mõeldud infot lastele ei korrata.
 
7. Sotsiaalpedagoog juhtis tähelepanu väga inetule käitumisele 1. septembril. Kooli sööklast said õpilased komme, mida loobiti laiali teel koolimaja juurest lauluväljakule.
 
8. Direktor kutsus 9.klassi õpilasi kõnnitee rajamise talgutööle. Hea, kui kellegi isa saab ka osaleda.
 
9. Riina Alvre tutvustas „Reipalt koolipinki“ plaani 12. Septembril. Üritus toimub vastavalt vanuseastmele kas lauluväljakul või lossimägedes. Täpsem info õpilaste Stuudiumis kehalise kasvatuse õpetajatelt. Üritus on koolipäeva osa, seega, puudumine pole lubatud.