Täna on pühapäev, 18. august

Õpilasreeglid

Paalalinna Koolis kehtivad õpilasreeglid, mille täitmine on kõigile õpilastele kohustuslik.

 1. Teretan kõiki täiskasvanuid koolis.
 2. Olen viisakas ja sõbralik.
 3. Olen aus, ei valeta, ei varasta.
 4. Olen täpne, täidan kohustusi õigeaegselt.
 5. Pean kinni lubadustest ja kokkulepetest.
 6. Õpin ise ja lasen teistel õppida.
 7. Minu mobiil on koolipäeval välja lülitatud. Ma ei võta kooli kaasa õppetööd segavaid asju.
 8. Kannan koolivormi, tähtpäevadel riietun pidulikult.
 9. Hoian puhtust ja korda. Kannan vahetusjalanõusid.
 10. Hoian kooli vara ja õppevahendeid.
 11. Olen abivalmis ja aitan kooliperet.
 12. Vastutan ise oma tegude eest.