Täna on neljapäev, 22. märts

Üüri hinnakiri

K Ä S K K I R I

 

Viljandi                                                                                02. jaanuar 2018  nr 1-3/15

 

Kooliruumide ja inventari üürimise

tasumäärade kinnitamine

 

1. Lähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse määrusest nr 1 07.01.2013.a „Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted“,

 

k i n n i t a n   alates 02. jaanuarist 2018.a Viljandi Paalalinna Kooli koolihoone ruumide ja inventari tasumäärad:

 

võimla koos duširuumi kasutamisega                   –           8.- € tund (60 minutit)

aula                                                                            –           8.- € tund

aula koos helitehnikaga (aktiivkõlarid,

helipult) ja projektoriga                                           –         11.-€ tund

klassruum                                                                 –           4.- € tund

arvutiklass (26 töökohta)                                         –         24.- € tund

loengusaal                                                                 –         10.- € tund

söökla                                                                        –         12.- € tund

söökla koos helitehnikaga (aktiivkõlarid,

helipult) ja projektoriga                                            –         15.- € tund

 

2. Tunnistada kehtetuks Viljandi Paalalinna Kooli direktori käskkiri nr 1-7/10                            12. veebruarist 2014. a.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Aavo Palo

Direktor