Täna on reede, 17. november

Üüri hinnakiri

K Ä S K K I R I

 

Viljandi                                                                                12. veebruar 2014  nr 1-7/10

 

Kooliruumide ja inventari üürimise

tasumäärade kinnitamine

 

Lähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse määrusest nr 1 07.01.2013.a „Viljandi linna haridus-asutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted“

k i n n i t a n   alljärgnevalt Viljandi Paalalinna Kooli koolihoone ruumide ja inventari tasumäärad:

 

võimla koos duširuumi kasutamisega                    –           8.- € tund (60 minutit)

aula                                                                         –           8.- € tund

aula koos helitehnikaga (aktiivkõlarid,

helipult) ja projektoriga                                          –         11.-€ tund

klassruum                                                                –           4.- € tund

arvutiklass (26 töökohta)                                         –         24.- € tund

loengusaal                                                                –         10.- € tund

söökla                                                                       –         12.- € tund

söökla koos helitehnikaga (aktiivkõlarid,

helipult) ja projektoriga                                           –         15.- € tund

Ford Transit 2055 8+1 kohta                                   –         24.- € ööpäev

 

Aavo Palo

Direktor