Täna on laupäev, 23. september

Hindamisjuhend 2016/17

Kinnitatud VPK direktori 

käskkirjaga nr nr 1-3/5 27.09.2016

Viljandi Paalalinna Kooli õpilaste õpiedukuse ja käitumise hindamise juhend