Täna on kolmapäev, 26. juuli

Hindamisjuhend 2016/17

Kinnitatud VPK direktori 

käskkirjaga nr nr 1-3/5 27.09.2016

Viljandi Paalalinna Kooli õpilaste õpiedukuse ja käitumise hindamise juhend